Affärssystem

Ett affärssystem är ett förfarande, process, metod eller tillvägagångssätt som syftar till att uppnå ett visst resultat. Dess delar och inbördes steg understödjer varandra för att nå en bra effekt. Att skapa effektiva affärssystem är att göra dem så att resultaten som uppnås och är förenliga med organisationens mål är viktigt. Målen bör vara tydligt formulerade och mätbara för att både beställare och leverantör av affärssystemet ska veta åt vilket håll man skall arbeta.

Ett affärssystem är en av många byggstenar i en organisation

System och processer är de viktigaste byggstenarna i ditt företag, även om du inser det eller ej. Varje aspekt av ditt verksamhet i butiken, verkstaden eller kontoret är en del av ett system som kan hanteras eller förbättras genom att tillämpa principer.

Föreställ dig den typiska verksamheten som med hjälp av omsorgsfullt utformade system kan dagligen producera resultaten du behöver vara framgångsrik och hitta ett system som understödjer detta på ett bra sätt.

Pyramid

Pyramid är ett mycket populärt affärssystem i Sverige och har många användare och även leverantörer. Det är ett standardsystem som går att använda i de flesta företag tack vare att det är väldigt anpassningsbart. Ett företag som är en duktig leverantör av Pyramid är Proclient. Ett exempel på en bransch där ett affärssystem som t. ex. Pyramid är entreprenadsbranschen där funktioner för hantering av löpande- och fastpris projekt, med eller utan takpris, finns från början.