Putssystem

De bästa putssystemen är de putsprodukter baserade på naturmaterial. Man bör välja beprövad teknik som ger fasader med lång livslängd.

Puts med isolering

Det finns bra puts med isolering baserade på naturmaterial som ger en lång livslängd och är skonsam mot miljön. Att isolera och putsa på samma gång är också ekonomiskt i inköp men även genom att man får ner uppvärmningskostnader.

Puts utan isolering

Det är inte i alla lägen det passar med puts med isolering även om det är föredra i många fall då man vill få ner energiåtgången i byggnaden, men det är inte alla gånger det fungerar. Då måste man välja puts utan isolering.

Puts på socklar

Socklar på byggnader är oftare och oftare putsade både större och mindre byggnader. Att använda putsbruk är mycket viktigt, men även att använda färger som är anpassade för detta ändamål. Putsen på socklar kan vara på olika sorter av underliggande material t.ex. betong, man kan säga att generellt ska man aldrig använda bruk som är för svagt.

Det blir också vanligare att man vill ha isolering bakom putsskiktet även på socklar. Då kan man använda t. ex. cellplast för isolering dock ska man aldrig använda mineralull på socklar.

En putsad sockel kräver en hel del för att få livslängds man förväntar sig. Att använda material som dränerar väl är viktigt och putsen ska inte gå ner längre än 15 centimeter under marknivå.

Invändig puts

Man kan använda invädigt puts på många olika underlag och skapa ett mycket stiligt utseende på ett rum eller kanske en korridor. Det vanligaste är att man använder putsbruk baserade på kalk eller kalk och cement. Ett alternativ är gipsputs och det kan vara bra då det är ett lättarbetat alternativ när man ska laga eller gör väldigt tjocka påslag.

Företag som sysslar med puts

Det finns många företag som sysslar med puts ett av dem är Fasadputs Kakel och Klinker totalentreprenad som är experter på området. De kan hantera stora projekt och hålla i de flesta delarna av entreprenaden. Vi kommer här även att rekommendera fler företag i branschen allt eftersom, så återkom till denna sajt.